کاربردهای فولاد

کاربردهای فولاد

در یک دسته بندی دیگر نیز فولادها را بر اساس کاربرد آنها طبقه بندی می کنند به طوری که از مهمترین این فولاد ها می توان به مواردی از جمله فولادهای ضد مغناطیس، ضد زنگ، ساختمانی، فنری، هیدروژنه، جوشکاری، بهسازی شونده و ورق سازی اشاره کرد. شما نیز می توانید با توجه به صنعتی که در آن مشغول فعالیت هستید، یکی از بهترین و مناسب ترین انواع فولادها را تهیه و خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهید.

آرکافولاد